મહેસાણા જિલ્લાના કડી, ગોઝારીયા અને ચાણસ્મા તાલુકાના લણવા ખાતે આયોજિત વિવિધ સમૂહ લગ્નોત્સવમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસાણા જિલ્લાના કડી, ગોઝારીયા અને ચાણસ્મા તાલુકાના લણવા ખાતે આયોજિત વિવિધ સમૂહ લગ્નોત્સવમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મહેસાણા જિલ્લાના કડી, ગોઝારીયા અને ચાણસ્મા તાલુકાના લણવા ખાતે આયોજિત વિવિધ સમૂહ લગ્નોત્સવમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0