નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પેથોલોજી કોન્ફરન્સ યોજાઇ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પેથોલોજી કોન્ફરન્સ યોજાઇ.

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પેથોલોજી કોન્ફરન્સ યોજાઇ.

Let's Connect

sm2p0