પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા ની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા ની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ.

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા ની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0