નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી તાલુકાના કુંડાળ ખાતે રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાના સર્વગ્રાહી ઉદ્દેશ્ય અંતર્ગત “ગુજરાત પોષણ અભિયાન ૨૦૨૦-૨૨” કાર્યક્રમ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી તાલુકાના કુંડાળ ખાતે રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાના સર્વગ્રાહી ઉદ્દેશ્ય અંતર્ગત “ગુજરાત પોષણ અભિયાન ૨૦૨૦-૨૨” કાર્યક્રમ યોજાયો.

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કડી તાલુકાના કુંડાળ ખાતે રાજ્યના બાળકોને સુપોષિત કરવાના સર્વગ્રાહી ઉદ્દેશ્ય અંતર્ગત “ગુજરાત પોષણ અભિયાન ૨૦૨૦-૨૨” કાર્યક્રમ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0