માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટના રાજવી પરિવારના સભ્ય શ્રી માંધાતાસિંહજી નો રાજતિલક સમારોહ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટના રાજવી પરિવારના સભ્ય શ્રી માંધાતાસિંહજી નો રાજતિલક સમારોહ યોજાયો.

માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટના રાજવી પરિવારના સભ્ય શ્રી માંધાતાસિંહજી નો રાજતિલક સમારોહ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0