દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત સદર વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી જયપ્રકાશજીના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિ ઈરાનીજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત સદર વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી જયપ્રકાશજીના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિ ઈરાનીજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત સદર વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી જયપ્રકાશજીના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ સભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિ ઈરાનીજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0