દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ

Let's Connect

sm2p0