જસદણ, વઢવાણ અને પાલીતાણા નગરપાલિકા ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપા નો ભવ્ય વિજય - ત્રણેય નગરપાલિકા માં એક-એક બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી - જસદણ નગરપાલિકા ની બેઠકમાં કોંગ્રેસનાં ઉમેદવારે ડિપોઝીટ પણ ગુમાવી - ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ બદલ સૌ નાગરિકો નો આભાર અને કાર્યકર્તાઓ ને અભિનંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જસદણ, વઢવાણ અને પાલીતાણા નગરપાલિકા ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપા નો ભવ્ય વિજય

- ત્રણેય નગરપાલિકા માં એક-એક બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી

- જસદણ નગરપાલિકા ની બેઠકમાં કોંગ્રેસનાં ઉમેદવારે ડિપોઝીટ પણ ગુમાવી

- ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ બદલ સૌ નાગરિકો નો આભાર અને કાર્યકર્તાઓ ને અભિનંદન

જસદણ, વઢવાણ અને પાલીતાણા નગરપાલિકા ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપા નો ભવ્ય વિજય - ત્રણેય નગરપાલિકા માં એક-એક બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી - જસદણ નગરપાલિકા ની બેઠકમાં કોંગ્રેસનાં ઉમેદવારે ડિપોઝીટ પણ ગુમાવી - ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ બદલ સૌ નાગરિકો નો આભાર અને કાર્યકર્તાઓ ને અભિનંદન

Let's Connect

sm2p0