દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીના દ્વારકા વિધાનસભાના ભાજપા ઉમેદવાર શ્રી પ્રધુમન રાજપૂતના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીના દ્વારકા વિધાનસભાના ભાજપા ઉમેદવાર શ્રી પ્રધુમન રાજપૂતના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીના દ્વારકા વિધાનસભાના ભાજપા ઉમેદવાર શ્રી પ્રધુમન રાજપૂતના સમર્થનમાં સભા સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0