મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ગ્લોબલ પોટેટો કોન્કલેવને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને રાજ્યના કૃષિમંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ગ્લોબલ પોટેટો કોન્કલેવને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને રાજ્યના કૃષિમંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ગ્લોબલ પોટેટો કોન્કલેવને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી અને રાજ્યના કૃષિમંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0