વડોદરા જિલ્લાના શિનોર ખાતે નવનિર્મિત શિનોર તાલુકા સેવા સદનનું લોકાર્પણ અને વાઘોડીયા ખાતે નિર્માણ પામનાર બસ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા, શ્રીમતી રંજનબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડોદરા જિલ્લાના શિનોર ખાતે નવનિર્મિત શિનોર તાલુકા સેવા સદનનું લોકાર્પણ અને વાઘોડીયા ખાતે નિર્માણ પામનાર બસ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા, શ્રીમતી રંજનબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

વડોદરા જિલ્લાના શિનોર ખાતે નવનિર્મિત શિનોર તાલુકા સેવા સદનનું લોકાર્પણ અને વાઘોડીયા ખાતે નિર્માણ પામનાર બસ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી મનસુખભાઇ વસાવા, શ્રીમતી રંજનબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0