વીરપુર ખાતેની જલારામ બાપાની સુપ્રસિદ્ધ સદાવ્રત જગ્યામાં વિખ્યાત કથાકાર પૂજ્ય મોરારી બાપુની રામકથાની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આરતી - દર્શનનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વીરપુર ખાતેની જલારામ બાપાની સુપ્રસિદ્ધ સદાવ્રત જગ્યામાં વિખ્યાત કથાકાર પૂજ્ય મોરારી બાપુની રામકથાની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આરતી - દર્શનનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

વીરપુર ખાતેની જલારામ બાપાની સુપ્રસિદ્ધ સદાવ્રત જગ્યામાં વિખ્યાત કથાકાર પૂજ્ય મોરારી બાપુની રામકથાની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે આરતી - દર્શનનો લાભ લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0