રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0