રાજકોટ જીલ્લા સેવા સદન ખાતે આધુનિક જનસેવા કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ જીલ્લા સેવા સદન ખાતે આધુનિક જનસેવા કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ જીલ્લા સેવા સદન ખાતે આધુનિક જનસેવા કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજકોટના સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0