ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0