લીંબડી ગોપાલ સંપ્રદાય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત પૂજ્ય રામ ઉત્તમકુમારજી મહારાજ સાહેબ જિનાલયનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

લીંબડી ગોપાલ સંપ્રદાય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત પૂજ્ય રામ ઉત્તમકુમારજી મહારાજ સાહેબ જિનાલયનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

લીંબડી ગોપાલ સંપ્રદાય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત પૂજ્ય રામ ઉત્તમકુમારજી મહારાજ સાહેબ જિનાલયનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0