પોલિયો મૂક્ત દેશવ્યાપી ઝુંબેશ અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પોલિયો મૂક્ત દેશવ્યાપી ઝુંબેશ અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

પોલિયો મૂક્ત દેશવ્યાપી ઝુંબેશ અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0