રાજકોટ ખાતે ભારત – ઓસ્ટ્રેલીયા વચ્ચે યોજાયેલ વન-ડે મેચ નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે ભારત – ઓસ્ટ્રેલીયા વચ્ચે યોજાયેલ વન-ડે મેચ નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજકોટ ખાતે ભારત – ઓસ્ટ્રેલીયા વચ્ચે યોજાયેલ વન-ડે મેચ નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0