રાજકોટ ખાતે ત્રિદિવસીય સૌરાષ્ટ્ર લિટરેચર ફેસ્ટિવલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે ત્રિદિવસીય સૌરાષ્ટ્ર લિટરેચર ફેસ્ટિવલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજકોટ ખાતે ત્રિદિવસીય સૌરાષ્ટ્ર લિટરેચર ફેસ્ટિવલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0