કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પીયૂષ ગોયલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વચ્ચે ગુજરાતમાં રેલ્વે સેવા વિસ્તૃતિકરણ અને રેલ્વે દ્વારા ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સના ઝડપી અમલીકરણ સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા તથા શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પીયૂષ ગોયલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વચ્ચે ગુજરાતમાં રેલ્વે સેવા વિસ્તૃતિકરણ અને રેલ્વે દ્વારા ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સના ઝડપી અમલીકરણ સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા તથા શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પીયૂષ ગોયલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી વચ્ચે ગુજરાતમાં રેલ્વે સેવા વિસ્તૃતિકરણ અને રેલ્વે દ્વારા ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સના ઝડપી અમલીકરણ સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા તથા શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0