અમદાવાદના વેજલપુર ખાતે મક્રરસંક્રાંતિની ઉજવણી કરતા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ (સુરેન્દ્ર કાકા) સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદેદારો-આગેવાનો પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદના વેજલપુર ખાતે મક્રરસંક્રાંતિની ઉજવણી કરતા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ (સુરેન્દ્ર કાકા) સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદેદારો-આગેવાનો પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદના વેજલપુર ખાતે મક્રરસંક્રાંતિની ઉજવણી કરતા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ (સુરેન્દ્ર કાકા) સહિતના ધારાસભ્યશ્રીઓ, હોદેદારો-આગેવાનો પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0