ઘાટલોડિયા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઘાટલોડિયા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ઘાટલોડિયા વિધાનસભાના કાર્યકર્તાશ્રીઓ સાથે ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0