કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ અમદાવાદ ખાતે ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ અમદાવાદ ખાતે ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહ અમદાવાદ ખાતે ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

Let's Connect

sm2p0