ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રેલવે વિભાગ દ્વારા નિર્મિત વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રેલવે વિભાગ દ્વારા નિર્મિત વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ્ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રેલવે વિભાગ દ્વારા નિર્મિત વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0