"જય જવાન - જય કિસાન" નાં ઉદ્ઘોષથી રાષ્ટ્રમાં નવચેતનાનો સંચાર કરનાર દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન, ભારતરત્ન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને તેમની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"જય જવાન - જય કિસાન" નાં ઉદ્ઘોષથી રાષ્ટ્રમાં નવચેતનાનો સંચાર કરનાર દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન, ભારતરત્ન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને તેમની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન

"જય જવાન - જય કિસાન" નાં ઉદ્ઘોષથી રાષ્ટ્રમાં નવચેતનાનો સંચાર કરનાર દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન, ભારતરત્ન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને તેમની પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત નમન

Let's Connect

sm2p0