ગાંધીનગરના ત્રિ-મંદિર ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગરના ત્રિ-મંદિર ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

ગાંધીનગરના ત્રિ-મંદિર ખાતે આયોજિત મેગા બ્રાહ્મણ બિઝનેસ સમિટની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0