માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વડોદરા ખાતે આયોજિત વડોદરા મેરેથોનને ફ્લેગ ઓફ કરી શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદશ્રી - ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વડોદરા ખાતે આયોજિત વડોદરા મેરેથોનને ફ્લેગ ઓફ કરી શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદશ્રી - ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વડોદરા ખાતે આયોજિત વડોદરા મેરેથોનને ફ્લેગ ઓફ કરી શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદશ્રી - ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0