અમદાવાદ સરદારધામ ખાતે અખંડ ભારતના નિર્માતા અને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ સરદારધામ ખાતે અખંડ ભારતના નિર્માતા અને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ સરદારધામ ખાતે અખંડ ભારતના નિર્માતા અને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0