પ્રખર રાજનેતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને પથ દર્શક, ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી પરમ આદરણીય શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રખર રાજનેતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને પથ દર્શક, ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી પરમ આદરણીય શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન

પ્રખર રાજનેતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને પથ દર્શક, ભારત રત્ન, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી પરમ આદરણીય શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની જન્મજયંતિ પર કોટી કોટી વંદન

Let's Connect

sm2p0