અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત સરકારના નવતર અભિગમરૂપે સુએઝ શુદ્ધિકરણ થયેલા પાણીનો પુન: ઉપયોગની યોજનાનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત સરકારના નવતર અભિગમરૂપે સુએઝ શુદ્ધિકરણ થયેલા પાણીનો પુન: ઉપયોગની યોજનાનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત સરકારના નવતર અભિગમરૂપે સુએઝ શુદ્ધિકરણ થયેલા પાણીનો પુન: ઉપયોગની યોજનાનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0