ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર સત્તા માટે નહી પરંતુ ખરા અર્થમાં ભારતના જન જનના કલ્યાણ માટે સૌના સુખે સુખી અને સૌના દુ:ખે દુ:ખી એ ભાવના સાથે કામ કરી રહી છે. આપણા આ સંસ્કારોને ચરિતાર્થ કરનારા તમામ લાખો કાર્યકર્તાઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર સત્તા માટે નહી પરંતુ ખરા અર્થમાં ભારતના જન જનના કલ્યાણ માટે સૌના સુખે સુખી અને સૌના દુ:ખે દુ:ખી એ ભાવના સાથે કામ કરી રહી છે. આપણા આ સંસ્કારોને ચરિતાર્થ કરનારા તમામ લાખો કાર્યકર્તાઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર સત્તા માટે નહી પરંતુ ખરા અર્થમાં ભારતના જન જનના કલ્યાણ માટે સૌના સુખે સુખી અને સૌના દુ:ખે દુ:ખી એ ભાવના સાથે કામ કરી રહી છે. આપણા આ સંસ્કારોને ચરિતાર્થ કરનારા તમામ લાખો કાર્યકર્તાઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0