વીજ ગ્રાહકો માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતલક્ષી નિર્ણય: 👉 રાજ્ય સરકારે ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ સમક્ષ વીજ ભાવ વધારો નહીં માંગવાનો નિર્ણય કર્યો છે 👉 સરકારના આ નિર્ણયથી વીજદરમાં વધારો નહિ થાય પરિણામે રાજ્યના વીજ વપરાશ ગ્રાહકોને ફાયદો થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વીજ ગ્રાહકો માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતલક્ષી નિર્ણય:

👉 રાજ્ય સરકારે ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ સમક્ષ વીજ ભાવ વધારો નહીં માંગવાનો નિર્ણય કર્યો છે

👉 સરકારના આ નિર્ણયથી વીજદરમાં વધારો નહિ થાય પરિણામે રાજ્યના વીજ વપરાશ ગ્રાહકોને ફાયદો થશે

વીજ ગ્રાહકો માટે રૂપાણી સરકારનો વધુ એક જનહિતલક્ષી નિર્ણય: 👉 રાજ્ય સરકારે ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ સમક્ષ વીજ ભાવ વધારો નહીં માંગવાનો નિર્ણય કર્યો છે 👉 સરકારના આ નિર્ણયથી વીજદરમાં વધારો નહિ થાય પરિણામે રાજ્યના વીજ વપરાશ ગ્રાહકોને ફાયદો થશે

Let's Connect

sm2p0