પાટણ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિરાસત સંગીત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, શ્રી દિલીપસિંહ ઠાકોર, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પાટણ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિરાસત સંગીત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, શ્રી દિલીપસિંહ ઠાકોર, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પાટણ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિરાસત સંગીત સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, શ્રી દિલીપસિંહ ઠાકોર, શ્રી વાસણભાઇ આહીર તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0