ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા આર્સેલર મિત્તલના ચેરમેન શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મિત્તલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા આર્સેલર મિત્તલના ચેરમેન શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મિત્તલ

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા આર્સેલર મિત્તલના ચેરમેન શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ મિત્તલ

Let's Connect

sm2p0