કચ્છના ધોરડો ખાતે માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "કચ્છ રણોત્સવ" નો શુભારંભ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કચ્છના ધોરડો ખાતે માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "કચ્છ રણોત્સવ" નો શુભારંભ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કચ્છના ધોરડો ખાતે માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "કચ્છ રણોત્સવ" નો શુભારંભ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0