ગાંધીનગરના કરાઈ ખાતે મહામહિમ માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તથા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસને ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર્સ’ નિશાન એનાયત કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગરના કરાઈ ખાતે મહામહિમ માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તથા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસને ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર્સ’ નિશાન એનાયત કરવામાં આવ્યું.

ગાંધીનગરના કરાઈ ખાતે મહામહિમ માન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજીના વરદ હસ્તે તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તથા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસને ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર્સ’ નિશાન એનાયત કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0