મહામહિમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વલ્લભવિધાનગર ખાતે ચારૂત્તર વિધામંડળના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે ચારૂત્તર વિધામંડળ વિશ્વ વિધાલયના સ્થાપના પટલનું ડિઝીટલ વિમોચન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહામહિમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વલ્લભવિધાનગર ખાતે ચારૂત્તર વિધામંડળના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે ચારૂત્તર વિધામંડળ વિશ્વ વિધાલયના સ્થાપના પટલનું ડિઝીટલ વિમોચન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મહામહિમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વલ્લભવિધાનગર ખાતે ચારૂત્તર વિધામંડળના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે ચારૂત્તર વિધામંડળ વિશ્વ વિધાલયના સ્થાપના પટલનું ડિઝીટલ વિમોચન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0