ગાંધીનગર ખાતે માલદીવ સંસદ પીપલ્સ મજલીસના અધ્યક્ષ શ્રીયુત મોહમદ નશીદના નેતૃત્વમાં સર્વપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથે સૌજન્ય મૂલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માલદીવ સંસદ પીપલ્સ મજલીસના અધ્યક્ષ શ્રીયુત મોહમદ નશીદના નેતૃત્વમાં સર્વપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથે સૌજન્ય મૂલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

ગાંધીનગર ખાતે માલદીવ સંસદ પીપલ્સ મજલીસના અધ્યક્ષ શ્રીયુત મોહમદ નશીદના નેતૃત્વમાં સર્વપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળ સાથે સૌજન્ય મૂલાકાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0