કચ્છ જિલ્લાના ભુજ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી કચ્છી લેઉવા પટેલ સમાજ એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોસ્પિટલનું ખાતમુહુર્ત કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડપીયા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો- આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કચ્છ જિલ્લાના ભુજ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી કચ્છી લેઉવા પટેલ સમાજ એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોસ્પિટલનું ખાતમુહુર્ત કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડપીયા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો- આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

કચ્છ જિલ્લાના ભુજ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી કચ્છી લેઉવા પટેલ સમાજ એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોસ્પિટલનું ખાતમુહુર્ત કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી વાસણભાઇ આહીર, મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડપીયા તથા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સહિતના હોદ્દેદારો- આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0