અમદાવાદ ખાતે જૈન વિદ્યાશાળાના ભૂમિશુદ્ધિકરણ પ્રસંગમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે જૈન વિદ્યાશાળાના ભૂમિશુદ્ધિકરણ પ્રસંગમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

અમદાવાદ ખાતે જૈન વિદ્યાશાળાના ભૂમિશુદ્ધિકરણ પ્રસંગમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0