સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિવસ પર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિવસ પર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ

સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિવસ પર આપણા વીર સૈનિકોના બલિદાન, વીરતા અને અદમ્ય સાહસ ને સલામ

Let's Connect

sm2p0