ગાંધીનગર, ગિફ્ટ સીટી ખાતે બેંક ઓફ અમેરીકાના ગ્લોબલ બિઝનેશ સર્વિસ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર, ગિફ્ટ સીટી ખાતે બેંક ઓફ અમેરીકાના ગ્લોબલ બિઝનેશ સર્વિસ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

ગાંધીનગર, ગિફ્ટ સીટી ખાતે બેંક ઓફ અમેરીકાના ગ્લોબલ બિઝનેશ સર્વિસ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0