વડતાલ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતમાં ”શ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્રશિક્ષક તાલીમ કાર્યશાળા” નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર, મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડતાલ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતમાં ”શ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્રશિક્ષક તાલીમ કાર્યશાળા” નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર, મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વડતાલ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતમાં ”શ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ પ્રશિક્ષક તાલીમ કાર્યશાળા” નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર, મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0