ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સમુદ્રની સીમાઓ પર દેશની રક્ષા કરનારા નૌકાદળના વીર જવાનોને સલામ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સમુદ્રની સીમાઓ પર દેશની રક્ષા કરનારા નૌકાદળના વીર જવાનોને સલામ

ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સમુદ્રની સીમાઓ પર દેશની રક્ષા કરનારા નૌકાદળના વીર જવાનોને સલામ

Let's Connect

sm2p0