સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી આહિર સમાજ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજીત "૨૭મો સમુહલગ્ન સમારોહ" યોજાયો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી આહિર સમાજ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજીત "૨૭મો સમુહલગ્ન સમારોહ" યોજાયો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રી આહિર સમાજ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજીત "૨૭મો સમુહલગ્ન સમારોહ" યોજાયો. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0