સીમા સુરક્ષા દળ સ્થાપના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર વિરલાઓને કોટી કોટી વંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સીમા સુરક્ષા દળ સ્થાપના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર વિરલાઓને કોટી કોટી વંદન

સીમા સુરક્ષા દળ સ્થાપના દિવસ પર ખડેપગે દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરનારા શક્તિશાળી અને બહાદુર વિરલાઓને કોટી કોટી વંદન

Let's Connect

sm2p0