રક્ષાબંધનના પાવન પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રક્ષાબંધનના પાવન પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

રક્ષાબંધનના પાવન પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0