ભારતીય જનતા પાર્ટીને વધુ મજબૂત બનાવવા અમે સક્રિય છીએ. લાખો કાર્યકર્તાઓ પાર્ટીના કામને આગળ વધારશે એટલે પરિણામ નિશ્ચિત છે ત્યારે કોંગ્રેસ ભયભીત થાય તે સ્વાભાવિક છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટીને વધુ મજબૂત બનાવવા અમે સક્રિય છીએ. લાખો કાર્યકર્તાઓ પાર્ટીના કામને આગળ વધારશે એટલે પરિણામ નિશ્ચિત છે ત્યારે કોંગ્રેસ ભયભીત થાય તે સ્વાભાવિક છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

ભારતીય જનતા પાર્ટીને વધુ મજબૂત બનાવવા અમે સક્રિય છીએ. લાખો કાર્યકર્તાઓ પાર્ટીના કામને આગળ વધારશે એટલે પરિણામ નિશ્ચિત છે ત્યારે કોંગ્રેસ ભયભીત થાય તે સ્વાભાવિક છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Let's Connect

sm2p0