ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના પદભાર ગ્રહણ સમારોહના મુખ્ય અંશો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના પદભાર ગ્રહણ સમારોહના મુખ્ય અંશો.

ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના પદભાર ગ્રહણ સમારોહના મુખ્ય અંશો.

Let's Connect

sm2p0