રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથગ્રહણ કરતા શ્રી નરહરિભાઈ અમીન, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથગ્રહણ કરતા શ્રી નરહરિભાઈ અમીન, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા

રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથગ્રહણ કરતા શ્રી નરહરિભાઈ અમીન, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા શ્રીમતિ રમીલાબેન બારા

Let's Connect

sm2p0